Địa chỉ 111 Trần Phú, P.Diên Hồng,
TP.Pleiku, Gia Lai
Địa chỉ Thời gian làm việc
08:00 - 20:00 (cả tuần)
Địa chỉ Hotline tư vấn
02693748888

Tìm hiểu các cách phá thai an toàn hiện nay

Quyết‌ ‌định‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌là‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌hệ‌ ‌trọng.‌ ‌Đặc‌ ‌biệt‌ ‌là‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌bạn‌ ‌trẻ‌ ‌bồng‌ ‌bột‌ ‌hoặc ‌những‌ ‌chị‌ ‌em‌ ‌lỡ‌ ‌mang‌ ‌thai‌ ‌ngoài‌ ‌ý‌ ‌muốn‌ ‌vì‌ ‌sợ‌ ‌bị‌ ‌phát‌ ‌hiện,‌ ‌muốn‌ ‌giải‌ ‌quyết‌ ‌ngay‌ ‌nên‌ ‌đã‌ ‌tự‌ ‌ý‌ ‌mua‌ ‌thuốc‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌bệnh‌ ‌ngoài‌ ‌về‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌mà‌ ‌không‌ ‌hỏi‌ ‌ý‌ ‌kiến‌ ‌bác‌ ‌sĩ,‌ ‌cũng‌ ‌chính‌ ‌điều‌ ‌này‌ ‌gây‌ ‌không‌ ‌ít‌ ‌hệ‌ ‌lụy‌ ‌về‌ ‌sau,‌ ‌Vậy‌ ‌đâu là cách phá thai an toàn? Hãy‌ ‌cùng‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌qua‌ ‌bài‌ ‌viết‌ ‌sau‌ ‌đây.‌ ‌

da khoa tay nguyen ‌ ‌

NHỮNG‌ ‌HỆ‌ ‌QUẢ‌ ‌CỦA‌ ‌VIỆC‌ ‌TỰ‌ ‌Ý‌ ‌PHÁ‌ ‌THAI‌ ‌TẠI‌ ‌NHÀ‌ ‌

Có‌ ‌nhiều‌ ‌chị‌ ‌em‌ ‌cũng‌ ‌vì‌ ‌tâm‌ ‌lý‌ ‌lo‌ ‌sợ‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌nên‌ ‌đã‌ ‌tự‌ ‌ý‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌những‌ ‌cách‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌tại‌ ‌nhà‌ ‌như:‌ ‌tự‌ ‌ý‌ ‌mua‌ ‌thuốc‌ ‌phá‌ ‌thai,‌ ‌tự‌ ‌ý‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌theo‌ ‌những‌ ‌cách‌ ‌dân‌ ‌gian‌ ‌truyền‌ ‌miệng,…‌ ‌tuy‌ ‌nhiên,‌ ‌những‌ ‌cách‌ ‌này‌ ‌không‌ ‌những‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌mà‌ ‌sẽ‌ ‌để‌ ‌lại‌ ‌cho‌ ‌bạn‌ ‌những‌ ‌mối‌ ‌nguy‌ ‌hiểm‌ ‌như‌ ‌sau:‌ ‌

►‌ ‌Ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌nghiêm‌ ‌trọng‌ ‌đến‌ ‌sức‌ ‌khỏe:‌ ‌Những‌ ‌loại‌ ‌thực‌ ‌phẩm‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌tự‌ ‌nhiên‌ ‌không‌ ‌những‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌đưa‌ ‌hết‌ ‌thai‌ ‌ra‌ ‌ngoài‌ ‌mà‌ ‌còn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌gây‌ ‌sót‌ ‌nhau,‌ ‌sót‌ ‌thai,‌ ‌thai‌ ‌chết‌ ‌lưu,‌ ‌nhiễm‌ ‌trùng‌ ‌tử‌ ‌cung,‌ ‌nhiễm‌ ‌trùng‌ ‌máu,‌ ‌băng‌ ‌huyết,‌ ‌vô‌ ‌sinh‌ ‌về‌ ‌sau,…‌ ‌

►‌ ‌Dị‌ ‌dạng‌ ‌thai‌ ‌nhi:‌ ‌Việc‌ ‌thai‌ ‌không‌ ‌thành‌ ‌công,‌ ‌những‌ ‌chất‌ ‌độc‌ ‌có‌ ‌trong‌ ‌thực‌ ‌phẩm‌ ‌khiến‌ ‌thai‌ ‌dị‌ ‌tật,‌ ‌dị‌ ‌dạng‌ ‌và‌ ‌kém‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌khi‌ ‌sinh‌ ‌ra.‌ ‌

►‌ ‌Khó‌ ‌mang‌ ‌thai‌ ‌lần‌ ‌nữa:‌ ‌Việc‌ ‌tự‌ ‌ý‌ ‌mua‌ ‌thuốc‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌khi‌ ‌chưa‌ ‌có‌ ‌sự‌ ‌chỉ‌ ‌định‌ ‌của‌ ‌các‌ ‌bác‌ ‌sĩ‌ ‌sẽ‌ ‌có‌ ‌nguy‌ ‌cơ‌ ‌kháng‌ ‌thuốc‌ ‌khiến‌ ‌chị‌ ‌em‌ ‌sẽ‌ ‌khó‌ ‌có‌ ‌con‌ ‌hoặc‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌có‌ ‌con‌ ‌nếu‌ ‌muốn‌ ‌mang‌ ‌thai‌ ‌lần‌ ‌nữa.‌ ‌

da khoa tay nguyen ‌ ‌

CÁC‌ ‌PHƯƠNG‌ ‌PHÁP‌ ‌PHÁ‌ ‌THAI‌ ‌AN‌ ‌TOÀN,‌ ‌KHÔNG‌ ‌ĐAU‌ ‌HIỆN‌ ‌NAY‌ ‌

Ngày‌ ‌nay,‌ ‌cùng‌ ‌với‌ ‌sự‌ ‌hiện‌ ‌đại‌ ‌của‌ ‌nền‌ ‌y‌ ‌học,‌ ‌nên‌ ‌các‌ ‌bác‌ ‌sĩ‌ ‌chuyên‌ ‌khoa‌ ‌cũng‌ ‌đã‌ ‌ứng‌ ‌dụng‌ ‌thành‌ ‌công‌ ‌những‌ ‌phương‌ ‌pháp‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌hiện‌ ‌đại,‌ ‌không‌ ‌đau,‌ ‌an‌ ‌toàn‌ ‌và‌ ‌hiệu‌ ‌quả.‌ ‌Chính‌ ‌vì‌ ‌thế‌ ‌mà‌ ‌khi‌ ‌phát‌ ‌hiện‌ ‌mang‌ ‌thai‌ ‌ngoài‌ ‌ý‌ ‌muốn,‌ ‌chị‌ ‌em‌ ‌không‌ ‌nên‌ ‌tự‌ ‌ý‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌tại‌ ‌mà‌ ‌hãy‌ ‌đến‌ ‌các‌ ‌cơ‌ ‌sở‌ ‌chuyên‌ ‌khoa‌ ‌uy‌ ‌tín‌ ‌để‌ ‌được‌ ‌xử‌ ‌lý‌ ‌một‌ ‌cách‌ ‌tốt‌ ‌nhất.‌ ‌

Sau‌ ‌khi‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌các‌ ‌bác‌ ‌sĩ‌ ‌kiểm‌ ‌tra‌ ‌và‌ ‌chẩn‌ ‌đoán‌ ‌tuần‌ ‌tuổi‌ ‌của‌ ‌thai‌ ‌kỳ‌ ‌để‌ ‌xác‌ ‌định‌ ‌xem‌ ‌thai‌ ‌đã‌ ‌lớn‌ ‌hay‌ ‌chưa,‌ ‌các‌ ‌bác‌ ‌sĩ‌ ‌sẽ‌ ‌căn‌ ‌cứ‌ ‌vào‌ ‌đó‌ ‌để‌ ‌đưa‌ ‌ra‌ ‌phương‌ ‌pháp‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌phù‌ ‌hợp.‌ ‌Cụ‌ ‌thể:‌ ‌

►‌ ‌Đối‌ ‌với‌ ‌thai‌ ‌nhỏ‌ ‌(từ‌ ‌5‌ ‌đến‌ ‌7‌ ‌tuần‌ ‌tuổi):‌ ‌Ở‌ ‌giai‌ ‌đoạn‌ ‌này,‌ ‌bác‌ ‌sĩ‌ ‌sẽ‌ ‌chỉ‌ ‌định‌ ‌thai‌ ‌phụ‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌bằng‌ ‌thuốc‌ ‌mà‌ ‌không‌ ‌cần‌ ‌phải‌ ‌can‌ ‌thiệp‌ ‌vào‌ ‌dụng‌ ‌cụ‌ ‌y‌ ‌khoa.‌ ‌

Ưu‌ ‌điểm‌ ‌của‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌bằng‌ ‌thuốc‌ ‌là‌ ‌nhanh‌ ‌chóng,‌ ‌hiệu‌ ‌quả,‌ ‌thẩm‌ ‌thấu‌ ‌nhanh‌ ‌vào‌ ‌cơ‌ ‌thể‌ ‌và‌ ‌đẩy‌ ‌thai‌ ‌nhi‌ ‌ra‌ ‌ngoài‌ ‌một‌ ‌cách‌ ‌an‌ ‌toàn.‌ ‌

Tuy‌ ‌nhiên,‌ ‌việc‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌bằng‌ ‌thuốc,‌ ‌chị‌ ‌em‌ ‌cũng‌ ‌cần‌ ‌lưu‌ ‌ý‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌điều‌ ‌như:‌ ‌

 ‌Thai‌ ‌nhi‌ ‌phải‌ ‌dưới‌ ‌7‌ ‌tuần‌ ‌tuổi.‌ ‌

‌ ‌Thai‌ ‌nằm‌ ‌bên‌ ‌trong‌ ‌tử‌ ‌cung.‌ ‌

‌ ‌Thai‌ ‌phụ‌ ‌không‌ ‌mắc‌ ‌các‌ ‌bệnh‌ ‌về‌ ‌tim,‌ ‌huyết‌ ‌áp‌ ‌cao‌ ‌hay‌ ‌hen‌ ‌suyễn,…‌ ‌

‌ ‌Chỉ‌ ‌được‌ ‌dùng‌ ‌thuốc‌ ‌theo‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌của‌ ‌bác‌ ‌sĩ‌ ‌chuyên‌ ‌khoa.‌ ‌

►‌ ‌ ‌Đối‌ ‌với‌ ‌thai‌ ‌đã‌ ‌lớn‌ ‌(trên‌ ‌7‌ ‌tuần‌ ‌tuổi):‌ ‌Ở‌ ‌giai‌ ‌đoạn‌ ‌này,‌ ‌các‌ ‌bác‌ ‌sĩ‌ ‌sẽ‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌bằng‌ ‌các‌ ‌thủ‌ ‌thuật‌ ‌ngoại‌ ‌khoa‌ ‌như‌ ‌phương‌ ‌pháp‌ ‌nạo‌ ‌hút‌ ‌thai‌ ‌chân‌ ‌không,‌ ‌phương‌ ‌pháp‌ ‌Mini,‌ ‌phương‌ ‌pháp‌ ‌nong‌ ‌gắp‌ ‌thai,….để‌ ‌can‌ ‌thiệp‌ ‌sâu‌ ‌hơn.‌ ‌

Đây‌ ‌đều‌ ‌là‌ ‌những‌ ‌kỹ‌ ‌thuật‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌hiện‌ ‌đại‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌ưu‌ ‌điểm‌ ‌như‌ ‌sau:‌ ‌

• Can‌ ‌thiệp‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌vị‌ ‌trí‌ ‌cần‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌một‌ ‌cách‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌và‌ ‌đưa‌ ‌thai‌ ‌nhi‌ ‌ra‌ ‌ngoài‌ ‌một‌ ‌cách‌ ‌an‌ ‌toàn.‌ ‌

• Bằng‌ ‌những‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌hiện‌ ‌đại‌ ‌nên‌ ‌phương‌ ‌pháp‌ ‌hạn‌ ‌chế‌ ‌đau‌ ‌đớn,‌ ‌chảy‌ ‌máu‌ ‌và‌ ‌hạn‌ ‌chế‌ ‌tổn‌ ‌thương‌ ‌cho‌ ‌thai‌ ‌phụ.‌ ‌

• Khả‌ ‌năng‌ ‌hồi‌ ‌phục‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌từ‌ ‌5‌ ‌đến‌ ‌7‌ ‌ngày,‌ ‌không‌ ‌ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌đến‌ ‌sức‌ ‌khỏe‌ ‌sinh‌ ‌sản‌ ‌cô‌ ‌lần‌ ‌mang‌ ‌thai‌ ‌kế‌ ‌tiếp.‌ ‌‌

da khoa tay nguyen ‌ ‌

Phòng Khám Đa Khoa Tây Nguyên -‌ ‌ĐỊA‌ ‌CHỈ‌ ‌ĐÌNH‌ ‌CHỈ‌ ‌THAI‌ ‌AN‌ ‌TOÀN‌ ‌–‌ ‌UY‌ ‌TÍN‌ ‌–‌ ‌BẢO‌ ‌MẬT‌ ‌

Chị‌ ‌em‌ ‌phụ‌ ‌nữ‌ ‌có‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌muốn‌ ‌tư‌ ‌vấn‌ ‌sức‌ ‌khỏe‌ ‌sinh‌ ‌sản,‌ ‌cách‌ ‌chăm‌ ‌sóc‌ ‌thai‌ ‌nhi‌ ‌hoặc‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌định‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌an‌ ‌toàn‌ ‌thì‌ ‌Phòng Khám Đa Khoa Tây Nguyên ‌chính‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌sự‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌đúng‌ ‌đắn‌ ‌nhất.‌ ‌

Phòng Khám Đa Khoa Tây Nguyên ‌là‌ ‌phòng‌ ‌khám‌ ‌được‌ ‌cấp‌ ‌giấy‌ ‌phép‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌hợp‌ ‌pháp‌ ‌của‌ ‌Sở‌ ‌Y‌ ‌Tế‌ ‌được‌ ‌đông‌ ‌đảo‌ ‌người‌ ‌bệnh‌ ‌đánh‌ ‌giá‌ ‌cao‌ ‌về‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌và‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌ ‌trong‌ ‌công‌ ‌tác‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌an‌ ‌toàn‌ ‌và‌ ‌khám‌ ‌chữa‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌bệnh‌ ‌lý‌ ‌phụ‌ ‌khoa‌ ‌khác‌ ‌như:‌ ‌Viêm‌ ‌âm‌ ‌đạo,‌ ‌viêm‌ ‌cổ‌ ‌tử‌ ‌cung,‌ ‌khí‌ ‌hư,…‌ ‌

♦‌ ‌Không‌ ‌phòng‌ ‌khám‌ ‌rộng‌ ‌rãi:‌ ‌Đa Khoa Tây Nguyên ‌mang‌ ‌đến‌ ‌cho‌ ‌người‌ ‌bệnh‌ ‌một‌ ‌không‌ ‌gian‌ ‌thăm‌ ‌khám‌ ‌rộng‌ ‌rãi,‌ ‌thoáng‌ ‌mát‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌cơ‌ ‌sở‌ ‌vật‌ ‌chất‌ ‌hiện‌ ‌đại,‌ ‌tiện‌ ‌nghi,‌ ‌sạch‌ ‌sẽ,‌ ‌tạo‌ ‌cảm‌ ‌giác‌ ‌thoải‌ ‌mái‌ ‌cho‌ ‌thai‌ ‌phụ.‌ ‌

♦‌ ‌Bác‌ ‌sĩ‌ ‌giỏi:‌ ‌Đội‌ ‌ngũ‌ ‌bác‌ ‌sĩ‌ ‌chuyên‌ ‌khoa‌ ‌tại‌ ‌phòng‌ ‌khám‌ ‌đều‌ ‌là‌ ‌những‌ ‌người‌ ‌có‌ ‌chuyên‌ ‌môn‌ ‌và‌ ‌tay‌ ‌nghề‌ ‌cao.‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌các‌ ‌bước‌ ‌tư‌ ‌vấn,‌ ‌xét‌ ‌nghiệm,‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌bằng‌ ‌những‌ ‌thủ‌ ‌thuật‌ ‌an‌ ‌toàn,‌ ‌nhẹ‌ ‌nhàng,‌ ‌hiệu‌ ‌quả,‌ ‌không‌ ‌đau,….‌ ‌

♦‌ ‌Trang‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌hiện‌ ‌đại,‌ ‌vô‌ ‌trùng:‌ ‌Phòng‌ ‌khám‌ ‌được‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌trang‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌máy‌ ‌móc‌ ‌hiện‌ ‌đại‌ ‌và‌ ‌vô‌ ‌trùng.‌ ‌Tất‌ ‌cả‌ ‌được‌ ‌nhập‌ ‌khẩu‌ ‌từ‌ ‌nước‌ ‌ngoài‌ ‌có‌ ‌kiểm‌ ‌tra‌ ‌kỹ‌ ‌càng‌ ‌về‌ ‌chức‌ ‌năng,‌ ‌cho‌ ‌kết‌ ‌quả‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌như‌ ‌mong‌ ‌muốn.‌ ‌

♦‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌kín‌ ‌đáo‌ ‌–‌ ‌bảo‌ ‌mật:‌ ‌Đa Khoa Tây Nguyên xây‌ ‌dựng‌ ‌mô‌ ‌hình‌ ‌phá‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌an‌ ‌toàn‌ ‌và‌ ‌kín‌ ‌đáo‌ ‌với‌ ‌1‌ ‌chuyên‌ ‌gia‌ ‌–‌ ‌1‌ ‌y‌ ‌tá‌ ‌–‌ ‌1‌ ‌người‌ ‌bệnh,‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌không‌ ‌gian‌ ‌riêng‌ ‌tư,‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌được‌ ‌bảo‌ ‌mật‌ ‌an‌ ‌toàn,‌ ‌tránh‌ ‌bị‌ ‌phát‌ ‌hiện.‌ ‌

♦‌ ‌Chi‌ ‌phí‌ ‌bình‌ ‌dân‌ ‌–‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌ưu‌ ‌đãi:‌ ‌Chi‌ ‌phí‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌tại‌ ‌Đa Khoa Tây Nguyên đều‌ ‌dựa‌ ‌trên‌ ‌mức‌ ‌giá‌ ‌chung‌ ‌của‌ ‌Sở‌ ‌Y‌ ‌Tế‌ ‌quy‌ ‌định,‌ ‌bình‌ ‌dân,‌ ‌có‌ ‌niêm‌ ‌yết‌ ‌công‌ ‌khai,‌ ‌không‌ ‌phát‌ ‌sinh,‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌sự‌ ‌minh‌ ‌bạch.‌ ‌

⇒ Đặc‌ ‌biệt,‌ ‌những‌ ‌thai‌ ‌phụ‌ ‌nào‌ ‌khi‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌qua‌ ‌hình‌ ‌thức‌ ‌{Đăng‌ ‌Ký‌ ‌Trực‌ ‌Tuyến}‌ ‌thì‌ ‌sẽ‌ ‌được‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌những‌ ‌ưu‌ ‌đãi‌ ‌hấp‌ ‌dẫn‌ ‌như:‌ 

‌ ‌Ưu‌ ‌tiên‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌trước.‌ ‌

‌ ‌Miễn‌ ‌phí‌ ‌làm‌ ‌hồ‌ ‌sơ‌ ‌bệnh‌ ‌án.‌ ‌

‌ ‌Được‌ ‌lựa‌ ‌chọn‌ ‌bác‌ ‌sĩ‌ ‌thực‌ ‌hiện.‌ ‌

Trên‌ ‌đây‌ ‌là‌ ‌những‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌xoay‌ ‌quanh‌ ‌việc‌ ‌làm‌ ‌sao‌ ‌để‌ ‌phá‌ ‌thai‌ ‌an‌ ‌toàn.‌ ‌Mọi‌ ‌thắc‌ ‌mắc‌ ‌liên‌ ‌quan‌ ‌đến‌ ‌sản‌ ‌–‌ ‌phụ‌ ‌khoa‌ ‌chị‌ ‌em‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌gọi‌ ‌đến‌ ‌Hotline‌ 02693748888 ‌để‌ ‌được‌ ‌nhận‌ ‌những‌ ‌lời‌ ‌tư‌ ‌vấn‌ ‌miễn‌ ‌phí‌ ‌từ‌ ‌bác‌ ‌sĩ‌ ‌chuyên‌ ‌khoa.‌ ‌

Sự‌ ‌an‌ ‌toàn‌ ‌–‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌–‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌mà‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌mà‌ ‌Phòng Khám Đa Khoa Tây Nguyên ‌mang‌ ‌lại‌ ‌cho‌ ‌quý‌ ‌người‌ ‌bệnh.‌ ‌Nhanh‌ ‌chóng‌ ‌Đặt‌ ‌Hẹn‌ ‌Ngay‌ ‌hoặc‌ ‌đến‌ ‌địa‌ ‌chỉ‌ ‌số‌ ‌111 Trần Phú, P.Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai ‌để‌ ‌được‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌

da khoa tay nguyen

Thông tin gửi đến chúng tôi
(bảo mật tuyệt đối)